Trein tunnel Delft

Trein tunnel Delft

Trein tunnel in Delft

Op dit project hebben wij diverse maanden gewerkt voor prorail. Aan hoogspanning installaties, kabelgootsystemen en kleine verbouwing in en om het station.